Integrale aanpak Listeria monocytogenes

Goede R&D vraagt meer dan alleen houdbaarheidsonderzoek. Zo ondersteunt smartfood R&D ook opdrachtgevers bij het in kaart brengen van vaak product specifieke Listeria monocytogenes risico’s. Aan de verwerking van grondstoffen tot eindproducten zijn bepaalde voedselveiligheidsrisico's verbonden. Voor de productie van voedselveilige levensmiddelen is het daarom van essentieel belang om deze risico's in kaart te brengen, met name voor de uitgroei van pathogene bederfveroorzakers zoals Listeria monocytogenes. 

Ontwikkelen & implementeren recepturen

Naast het in kaart brengen van de risico's, ondersteunt smartfood R&D haar opdrachtgevers ook bij het ontwikkelen en opschalen van recepturen. Hierbij wordt gekeken naar de samenhang tussen de receptuur, het productieproces en de beheersmaatregelen omtrent Listeria monocytogenes. Gespecialiseerde kennis van diverse productieprocessen, jarenlange ervaring in het opschalen van recepturen en de nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers dragen bij aan het succesvol implementeren van vernieuwde recepturen. Wij noemen dit integrale aanpak en zien dit als vanzelfsprekend voor goede R&D.

Procesvalidatie beheersing Listeria monocytogenes

Tot slot is het valideren van processen die een rol spelen in de beheersing van Listeria monocytogenes onmisbaar. We onderbouwen de groeipotentie Listeria monocytogenes, door middel van het uitvoeren van speciaal door smartfood R&D ontwikkelde challenge testen Listeria. Deze challenge testen worden op maat gemaakt voor opdrachtgevers van smartfood R&D. Bij de ontwikkeling van deze testen houden we rekening met belangrijke product specifieke eigenschappen. De unieke combinatie van versneld en real-time houdbaarheidsonderzoek verzekert ons van een compleet beeld van de te verwachte houdbaarheid van een product.

 

Kijk voor onze uitgebreide visie op de integrale aanpak van Listeria monocytogenes risico management www.listeria.eu