specialist-in-houdbaarheid.jpg
challengetesten1.jpg

Challengetesten met bacteriën

Bij het uitvoeren van challengetesten gebruiken wij bederf veroorzakende bacteriën die we zelf hebben weten te isoleren uit bedorven levensmiddelen, niet goed gereinigde productielijnen en besmette grondstoffen. Op deze manier weten we zeker dat we gebruik maken van sterke bacteriestammen.  Wij versnelllen onze challengetesten, zodat we meestal al na twee weken een betrouwbare inschatting kunnen maken van de microbiologische houdbaarheid van uw product.

 

Alle challengetesten worden door ons op maat gemaakt en verschillen onder andere in uitvoering, methode en gebruikte micro-organismen. 

 

Wij voeren challengetesten uit voor onder andere de volgende productgroepen:

 

- ambient stable cold process conserveermiddelvrij

- ambient stable cold process met conserveermiddel

- koelvers cold process conserveermiddelvrij

- koelvers cold process met conserveermiddel

- ambient stable gepasteuriseerde producten conserveermiddelvrij

- ambient stable gepasteuriseerde producten met conserveermiddel

- koelverse gepasteuriseerde producten conserveermiddelvrij

- koelverse gepasteuriseerde producten met conserveermiddel

 

Procesvalidatie met surrogaat micro-organismen voor salmonella en Listeria

Wij voeren ook challengetesten uit met surrogaat organismen voor pathogenen. Met hulp van deze surrogaat-organismen kunnen we in-house productieprocessen valideren op afdoding van pathogenen zoals salmonella en Listeria. Tijdens deze validatietesten stellen we ook de kritische grenzen van uw productieproces vast. Daarmee ondersteunen we kwaliteitsafdelingen bij het vaststellen van de proces-CCP's. Bij het vaststellen van deze CCP's letten we er altijd op dat de procesparameters die een CCP vormen praktisch en goed beheersbaar zijn.