specialist-in-houdbaarheid.jpg
challengetesten1.jpg

Challengetesten met bacteriën

 

Bij het uitvoeren van challengetesten gebruiken wij bederf veroorzakende bacteriën die we in de hebben weten te isoleren uit bedorven levensmiddelen en besmette grondstoffen. Op deze manier weten we zeker dat we gebruik maken van sterke bacteriestammen.  Wij versnelllen onze challengetesten, zodat we vaak al na twee weken een betrouwbare inschatting kunnen maken van de microbiologische houdbaarheid van uw product.

 

De challengetesten verschillen onder andere in uitvoering, methode en gebruikte micro-organismen. 

 

Wij voeren challengetesten uit voor onder andere de volgende productgroepen:

 

- ambient stable cold process conserveermiddelvrij

- ambient stable cold process met conserveermiddel

- koelvers cold process conserveermiddelvrij

- koelvers cold process met conserveermiddel

- ambient stable gepasteuriseerde producten conserveermiddelvrij

- ambient stable gepasteuriseerde producten met conserveermiddel

- koelverse gepasteuriseerde producten conserveermiddelvrij

- koelverse gepasteuriseerde producten met conserveermiddel

 

Procesvalidatie met surrogaat micro-organismen

Wij voeren ook challengetesten uit met surrogaat organismen voor pathogenen. Met hulp van deze surrogaatorganismen kunnen we in-house processen valideren op afdoding van pathogenen zoals salmonella en Listeria