smartfood R&D ondersteunt producenten van raw food producten; ouderwets vakmanschap

20 juli 2015

Raw food producten worden gemaakt van grondstoffen die geen enkele bewerking hebben ondergaan. Voedselveiligheid, microbiële houdbaarheid en sensorische eigenschappen zijn belangrijke aandachtspunten bij dit soort producten. Smartfood R&D ondersteunt deze bedrijven niet alleen bij het borgen van kwaliteit en voedselveiligheid. Specifiek voor dit soort producten is ook dat er geen hulpstoffen in de vorm van additieven gebruikt mogen worden. Dit betekent dat bij het implementeren en opschalen van dit soort producten een beroep moet worden gedaan op het vakmanschap van de operators.

Smartfood R&D ondersteunt deze bedrijven ook door het verschaffen van inzicht in onderliggende technologische processen en het opleiden van operators. Het produceren van levensmiddelen zonder additieven vraagt ouderwets vakmanschap. Back to basics. 

smartfood R&D ondersteunt producenten van raw food producten; ouderwets vakmanschap

 Kerkstraat 3a | 6671 AN Zetten

 info@smart-food.nl

 0488-422346

LinkedIn