Oorzaak achterhaald van ernstige smaakafwijking in suikerwerk

Oorzaak achterhaald van ernstige smaakafwijking in suikerwerk

Afgelopen week werd onze hulp ingeroepen door een productent van suikerwerk: een nieuw te introduceren product vertoonde ernstige smaakafwijkingen. 

Op basis van proces en receptuur hebben wij inventarisatie gemaakt van de meest waarschijnlijke oorzaak. De meest waarschijnlijke oorzaak is vervolgens getoetst aan beschikbare literatuur.  Op basis van de risico-inventarisatie, onderbouwd met literatuur hebben we de producent geadviseerd de receptuur aan te passen. Binnen een week zijn nieuwe productietesten uitgevoerd op basis van de aangepaste receptuur. Op dit moment valideren we de smaak van het product met hulp van versneld en real time houdbaarheidsonderzoek op basis van sensorische beoordeling. De smaakafwijking wordt niet meer waargenomen. 

Oorzaak achterhaald van ernstige smaakafwijking in suikerwerk