Fysisch-chemische bepalingen voor onderbouwing groeipotentie Listeria monocytogenes.

Fysisch-chemische bepalingen voor onderbouwing groeipotentie Listeria monocytogenes.

We zijn bezig met het opbouwen van een stevig track-record in het onderbouwen van de groeipotentie Listeria monocytogenes in gekoelde producten. We leveren de onderbouwing compleet met rapportage conform infoblad 85 NVWA.

Fysisch-chemische bepalingen voor onderbouwing groeipotentie Listeria monocytogenes.