Nieuwe werknemer smartfood R&D

Nieuwe werknemer smartfood R&D

Afgelopen week is Lonneke Meekes-Hensen bij ons gestart als eerste analist microbiologie en fysisch-chemische analyses. Lonneke gaat zich onder andere richten op het analyseren van microbiologisch- en fysisch-chemische houdbaarheidsvraagstukken.

Nieuwe werknemer smartfood R&D