Frank-Cleophas.JPG
20130320-198.jpg

smartfood R&D

Van onderzoek naar smartfood R&D

Smartfood R&D is gebouwd op de fundamenten van meer dan 5 jaar onderzoek naar interacties tussen bacteriën en natuurlijke eigenschappen van grondstoffen, uitgevoerd door Frank Cleophas, oprichter van Smartfood R&D. Frank deed tijdens zijn onderzoek een aantal interessante ontdekkingen; hij wist levensmiddelen beter houdbaar te maken door gebruik te maken van natuurlijke eigenschappen van grondstoffen.


Het implementeren van onderscheidende productconcepten vraagt meer dan alleen recepturen ontwikkelen en houdbaarheidsonderzoek uitvoeren. Risico-inventarisatie, borging van kwaliteitsrisico’s, kennis van processen en ruime ervaring in het opschalen van recepturen spelen een cruciale rol. Smartfood R&D beschikt over alle benodigde expertise voor het uitvoeren van deze R&D werkzaamheden.

 

Smartfood R&D ontwikkelt en implementeert onderscheidende recepturen op basis van natuurlijke eigenschappen van grondstoffen.  

 

Specialisatie

Smartfood R&D is de absolute R&D specialist voor levensmiddelen producerende bedrijven. We werken met een hecht team van specialisten in hun vakgebied: productontwikkeling, R&D, microbiologie, verpakkingstechnologie. 


Smartfood R&D beperkt zich niet alleen tot het ontwikkelen van onderscheidende recepturen en het uitvoeren van houdbaarheidsonderzoek. We denken mee met onze opdrachtgevers en proberen waar mogelijk kosten te besparen. Verbeteren van productie-efficiency, reduceren van klachten, voorkomen van afkeur, het beheersen van analysekosten, R&D op basis van risicomanagement. Wij zien dat als vanzelfsprekende onderdelen van goede R&D.

 

De komende jaren gaat smartfood R&D zich verder onderscheiden in de markt door het introduceren van vernieuwende productconcepten. Conserveermiddelvrij, clean label conservering en gecontroleerd bederf van convenience producten zijn daarbij onze speerpunten.