Oorzaak achterhaald van ernstige smaakafwijking in suikerwerk

30 september 2016

Afgelopen week werd onze hulp ingeroepen door een producent van suikerwerk: een nieuw te introduceren product vertoonde ernstige smaakafwijkingen. 

Op basis van proces en receptuur hebben wij inventarisatie gemaakt van de meest waarschijnlijke oorzaak. De meest waarschijnlijke oorzaak is vervolgens getoetst aan beschikbare literatuur.  Op basis van de risico inventarisatie, onderbouwd met literatuur hebben we de producent geadviseerd de receptuur aan te passen. Binnen een week zijn nieuwe productietesten uitgevoerd op basis van de aangepaste receptuur. Op dit moment valideren we de smaak van het product met hulp van versneld en real time houdbaarheidsonderzoek op basis van sensorische beoordeling. De smaakafwijking wordt niet meer waargenomen. 

Oorzaak achterhaald van ernstige smaakafwijking in suikerwerk

 Kerkstraat 3a | 6671 AN Zetten

 info@smart-food.nl

 0488-422346

LinkedIn