Houdbaarheid van levensmiddelen laten valideren met challenge testen

Smartfood R&D biedt challenge testen op maat om de houdbaarheid van levensmiddelen te onderbouwen. We beschikken over een zeer uitgebreide collectie pathogene en niet-pathogene micro-organismen, waardoor we voor elk product, elk proces en elke opslagconditie relevante stammen in huis hebben.

Door onze expertise in versneld houdbaarheidsonderzoek te integreren in challenge testen, kunnen we ook onze challenge testen tot een factor 10 versnellen. 

Voorbereiding van een challenge test

Voordat we een challenge test inzetten willen we eerst alles weten over de receptuur, het productieproces en de te verwachten opslagcondities van het product. Op basis van deze informatie berekenen we eerst of de challenge test kans van slagen heeft. Daarna ontwerpen we een challenge test op maat die specifiek is voor het onderzochte product, het toe te passen proces en de gewenste opslagcondities.

 

Challenge testen Listeria monocytogenes


De unieke combinatie van challenge testen met versneld houdbaarheidsonderzoek stelt ons in staat
om ook het volledige R&D proces van onze opdrachtgevers te versnellen.


Challenge testen met pathogenen

In ons dedicated pathogenen lab voeren we challenge testen Salmonella spp en challenge testen Listeria monocytogenes uit, maar ook met andere pathogenen die op maat gesneden zijn voor onze opdrachtgevers.

Voor deze challenge testen kijken we eerst naar het proces of het risico dat gevalideerd moet worden. Op basis van het geïdentificeerde risico stellen we een cocktail van stammen samen die relevant is voor een bepaald product of een bepaald proces. Vervolgens maken we een testopzet die past bij het te valideren risico en kan het houdbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd.

Het uitvoeren van een goede challenge test Listeria monocytogenes conform NVWA infoblad 85 vraagt meer dan alleen kennis van microbiologie. Uiteraard volgens wij het EURLm Technical guidance document voor het uitvoeren van challenge testen Listeria monocytogenes, stellen we onze rapportages op conform Infoblad 85 NVWA en voeren we alle tellingen en metingen met de hoogst mogelijke precisie uit. 

Kijk voor onze uitgebreide visie op de integrale aanpak van Listeria monocytogenes risico management op www.listeria.eu.

Challenge testen met surrogaten van pathogenen

We beschikken ook over een uitgebreide collectie surrogaten van pathogenen. Deze surrogaten bevatten wel de specifieke eigenschappen van een bepaalde pathogeen, maar zijn volkomen onschadelijk. We gebruiken surrogaten van pathogenen bij het op locatie valideren van verhittingsprocessen.

Challenge testen houdbaarheidsonderzoek van levensmiddelen

Bekijk onze overige diensten