Risico-inventarisatie microbiologie

Risico-inventarisatie microbiologie

Vandaag werken we onder andere aan een risico-inventarisatie microbiologie voor een grote speler op de internationale markt, waarbij we microbiologische voedselveiligheidsrisico’s en het risico op uitgroei van bederfflora in kaart brengen. We gebruiken deze risico-inventarisatie om de door dit bedrijf gehanteerde THT’s te onderbouwen.

Risico-inventarisatie microbiologie