Fysisch-chemische bepalingen voor onderbouwing groeipotentie Listeria monocytogenes

30 september 2018

We zijn bezig met het opbouwen van een stevig track-record in het onderbouwen van de groeipotentie Listeria monocytogenes in gekoelde producten. We leveren de onderbouwing compleet met rapportage conform infoblad 85 NVWA.

Fysisch-chemische bepalingen voor onderbouwing groeipotentie Listeria monocytogenes

 Kerkstraat 3a | 6671 AN Zetten

 info@smart-food.nl

 0488-422346

LinkedIn