Dossier recallverzekering

Dossier recallverzekering

Afgelopen maand hebben we gewerkt aan een verzekeringsdossier voor bakkerijwaren. Op basis van identificatie van bederfflora hebben we een risico-inventarisatie productveiligheid gemaakt. Dit dossier is gebruikt bij de afhandeling van een verzekeringskwestie.

Dossier recallverzekering