nieuws

smartfood R&D - nieuws

Zoekresultaten

Procesvalidatie afdoding salmonella met surrogaat organismen (enterococcen)

Procesvalidatie afdoding salmonella met surrogaat organismen (enterococcen)

Deze maand werken we aan de validatie van een processing lijn voor noten. Omdat het ondenkbaar is een bestaand proces te valideren aan de hand van geactiveerde salmonella cellen, maken ...