Challenge testen Listeria monocytogenes

Het uitvoeren van een goede challenge test Listeria monocytogenes conform NVWA infoblad 85 vraagt meer dan alleen kennis van microbiologie.

Uiteraard maken wij gebruik van de juiste stammen Listeria monocytogenes, voeren we de correcte tellingen en metingen uit en maken we onze rapportages conform infoblad 85. Maar voordat we beginnen aan een challenge test Listeria monocytogenes, willen we eerst weten om welk product het gaat, wat de toegepaste conserveringsmethode is, welke houdbaarheid gewenst is en of de gewenste houdbaarheid realistisch is.

Op basis van deze informatie geven we opdrachtgevers vooraf praktische en bruikbare adviezen over receptuur, implementatie en verdere onderbouwing van de houdbaarheid.

Kijk voor onze uitgebreide visie op de integrale aanpak van Listeria monocytogenes risico management op www.listeria.eu

Challenge testen Listeria houdbaarheidsonderzoek levensmiddelen

 

Challenge testen Salmonella ssp en andere pathogenen: Integrale aanpak

In ons dedicated pathogenenlab voeren we challenge testen salmonella en challenge testen Listeria monocytogenes uit, maar ook met andere pathogenen die op maat gesneden zijn voor onze opdrachtgevers. Ook voor deze challenge testen geldt dat we eerst kijken naar het proces of het risico dat gevalideerd moet worden. Op basis van het geïdentificeerde risico stellen we een cocktail van stammen samen die relevant is voor een bepaald product of een bepaald proces. Vervolgens maken we een testopzet die past bij het te valideren risico en kan het houdbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. 

 

Validatie van processen met surrogaten voor Salmonella en Listeria monocytogenes

Voor het on-site valideren van verhittingsprocessen gebruiken we onschadelijke vervangers voor Salmonella ssp en Listeria monocytogenes. Deze surrogaten hebben dezelfde eigenschappen als de pathogenen, maar zijn volkomen onschadelijk.

 

Wilt u de houdbaarheid van uw product laten testen met behulp van challenge testen pathogenen? Klik dan op onderstaande button en stel direct uw houdbaarheidsvraag.